NAUCZYCIELU, NIE TAKI AWANS STRASZNY, JAK GO MALUJĄ. EDYCJA 2024

Nowe ścieżki awansu zawodowego

Jeśli szukasz wsparcia w przygotowaniach do zakończenia stażu/przepracowania, to jesteś w dobrym miejscu.

Jeśli zbliża się koniec Twojego stażu, warto już teraz zacząć myśleć o podsumowaniu swojej pracy.

Jak co roku ruszamy właśnie z zapisami na nasze flagowe szkolenia.

Nauczycielu! Nie taki awans straszny, jak go malują!” Edycja 2024

Aby skutecznie przygotować się do zakończenia stażu, polecam dołącz do jednego ze szkoleń poniżej.

Co otrzymasz, wybierając jedno ze szkoleń

 • Spotkanie na żywo w zamkniętym pokoju szkoleniowym z możliwością zadawania pytań na czacie.
 • Wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem, listę praktycznych porad stworzoną przez byłego dyrektora placówki oświatowej, który przez 15 lat wspierał kilkadziesiąt postępowań.
 • Materiał w formie PDF z wybranego przez Ciebie zakresu tematycznego.
 • Dawkę motywacji oraz prostych narzędzi, które pomogą Ci przejść bez stresu przez całe to zamieszanie awansowe.

STARE ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO

Nauczycielu, nie taki awans straszny, jak go malują. Mianowanie na starych zasadach. Edycja 2024

Szkolenie dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o mianowanie (stare zasady)

Do kogo adresowane jest to szkolenie?

Do nauczycieli kontraktowych, którzy stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali do końca sierpnia 2022r.

Jeśli  jesteś nauczycielem kontraktowym, przepracowałaś w szkole dwa lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, posiadasz przygotowanie pedagogiczne oraz zatrudniona jesteś na minimum 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami, to to szkolenie jest dla Ciebie.

Co omówimy w trakcie trwania szkolenia ?

 • Dokonamy przeglądu przepisów dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • Omówimy wymagania formalne.
 • Omówimy strukturę sprawozdania (czy powinności, czy wymagania) ze zwróceniem uwagi na błędy, których należy unikać.
 • Omówimy dokumentację,  jaką należy dołączyć do wniosku.
 • Przygotowanie do egzaminu na nauczyciela mianowanego – omówimy przebieg egzaminu (prezentacja dorobku, problem do rozwiązania, zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych), rodzaj zadań.
 • I co najważniejsze – podpowiem Ci, jak się motywować, jak radzić sobie ze stresem przed spotkaniem z komisją egzaminacyjną.
Nauczycielu, nie taki awans straszny, jak go malują. Dyplomowanie na starch zasadach Edycja 2024

Szkolenie dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o dyplomowanie (stare zasady)

Do kogo adresowane jest to szkolenie?

Do nauczycieli mianowanych, którzy przed 1 września 2022 rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jeśli  jesteś nauczycielem mianowanym i rozpoczęłaś staż na stopień nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2022 roku, to to szkolenie jest dla Ciebie.

Co omówimy w trakcie trwania szkolenia.

 • Dokonamy przeglądu przepisów dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
 • Omówimy wymagania formalne.
 • Omówimy strukturę sprawozdania (czy powinności, czy wymagania) ze zwróceniem uwagi na błędy, których należy unikać.
 • Omówimy dokumentację, jaką należy dołączyć do wniosku.
 • Przygotowanie do spotkania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – omówimy przebieg spotkania oraz niezbędną dokumentację, którą należy przygotować i dołączyć do wniosku. 
 • I co najważniejsze – podpowiem Ci, jak się motywować, jak radzić sobie ze stresem przed spotkaniem z komisją kwalifikacyjną.

NOWE ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO

Nauczycielu, nie taki awans straszny, jak go malują. Przygotowanie do zawodu. Edycja 2024

Szkolenie dla nauczycieli bez stopnia awansu, którzy rozpoczęli przygotowanie do zawodu (nowe zasady).

Do kogo adresowane jest to szkolenie?

 • do osób które rozpoczęły pracę w zawodzie i nie posiadają stopnia awansu,
 • do nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela kontraktowego.

Co omówimy w trakcie trwania szkolenia ?

 • Akty prawne dotyczące przygotowania do zawodu.
 • Szczegółowe rozwiązania dotyczące skrócenia okresu przygotowania do zawodu.
 • Obowiązki nauczyciela w czasie przygotowania do zawodu. 
 • Kryteria oceniania prowadzonych przez nauczyciela zajęć oraz przebieg spotkania z komisją oceniającą powołaną przez dyrektora. 
 • Zakres wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.
 • Obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela dokonywanej w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.
 • Rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku.
 • Przebieg spotkania egzaminacyjnego. 
Nauczycielu, nie taki awans straszny, jak go malują. Dyplomowanie w przepracowaniu. Edycja 2024

Szkolenie dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o dyplomowanie według nowych zasad.

Do kogo adresowane jest to szkolenie?

Do nauczycieli, którzy przed 1 września 2022 roku nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego na starych zasadach.

Co omówimy w trakcie trwania szkolenia.

Dokonamy przeglądu przepisów dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

 • Omówimy istotne kwestie związane z oceną pracy nauczyciela.
 • Omówimy wymagania formalne.
 • Co zamiast sprawozdania?- omówimy narzędzia przydatne w przygotowaniu się do spotkania z komisją.
 • Omówimy dokumentację, jaką należy dołączyć do wniosku.
 • Przygotowanie do spotkania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – omówimy przebieg spotkania. 
 • I co najważniejsze – podpowiem Ci, jak się motywować, jak radzić sobie ze stresem przed spotkaniem z komisją kwalifikacyjną

PROPOZYCJA DLA DYREKTORÓW/ LIDERÓW AWANSU ZAWODOWEGO

Razem taniej!

Jeśli jesteś dyrektorem lub liderem awansu zawodowego skorzystaj z pakietu czterech szkoleń w promocyjnej cenie.

Dowiedz się wszystkiego co ważne w awansie zawodowym nauczycieli. Jako dyrektor czyli osoba odpowiedzialna za ścieżkę awansu swoich pracowników powinnaś posiadać wiedzę z zakresu obowiązujących ścieżek awansu zawodowego.

Te szkolenia pomogą Ci usystematyzować wiedzę oraz poznać najważniejsze przepisy dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.

Potrzebujesz pomocy w doborze szkolenia, napisz na kontakt@anetaszostak.pl

Wystawiamy faktury na placówki oświatowe. Potrzebujesz faktury na placówkę, napisz na kontakt@anetaszostak.pl podając dane do faktury ( nabywca, odbiorca)

Faktury imienne generują się automatycznie w naszym systemie zakupowym.

Pamiętaj aby po zakupieniu szkolenia zalogować się w pokoju szkoleniowym. Czytaj uważnie meile od nas. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.