Julia Borkowska

Jak mówić o niepełnosprawności?

Niepełnosprawność ruchowa, zespół Downa, autyzm, niedosłuch, głuchota, epilepsja, niepełnosprawność narządu wzroku.

Wskazówki do rozmowy, propozycje zabaw, zajęć i ćwiczeń w przedszkolu i szkole podstawowej ( kl. I-III).

Trudno jest rozmawiać z dziećmi na trudne tematy. Chcemy chronić je przed wszystkim, co naszym zdaniem nie przystaje do ich wieku. Wychowujemy je w ciągłym poczuciu piękna, zabawy, szczęścia, a gdy dorastają, mydlana bańka pęka, ujawniając rzeczywistość, na którą nie każde z nich jest gotowe.

Przygotujmy dzieci na spotkanie z rzeczywistością!

Co wyróżnia tę książkę?

Książka zawiera siedem opowiadań na temat niepełnosprawności, które można dostosować do możliwości swojej grupy. Do każdej bajki dołączone są historyjka obrazkowa, karty pracy, zdjęcia – wszystko po to, by skrócić czas przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć.

Książka powstała, by:

 • odpowiedzieć na ważne problemy cywilizacyjne,
 • pomóc nauczycielom przygotować ciekawe zajęcia dotyczące niepełnosprawności,
 • zainicjować rozmowę z dziećmi o ważnych problemach społecznych oraz wychowywać ich do wartości,
 • dać nauczycielom i rodzicom narzędzie pomocne w codziennej pracy wychowawczej,
 • wesprzeć nauczycieli i rodziców w rozmowach z dziećmi,
 • przekonać, że zajęcia o niepełnosprawności nie muszą być trudne.

Zalety książki:

 • Książka wpisuje się w kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”.
 • Na podstawie książki można opracować innowację pedagogiczną.
 • Książka podejmuje ważne i aktualne problemy: akceptację osób niepełnosprawnych i szacunek do nich.
 • Książka zawiera historyjki obrazkowe do każdego opowiadania, zdjęcia, karty pracy, pomysły na przeprowadzenie zajęć w sposób ciekawy i przystępny dla dzieci.
 • Książka zawiera QR kod dla nauczyciela odsyłający do gotowych materiałów przeznaczonych do drukowania i wyświetlania.
 • Zawarte w książce informacje oraz opowiadania można w łatwy sposób dostosować do możliwości dzieci.

Lista korzyści:

1. Uwrażliwisz młodych ludzi na prawdę i dobro.

2. Ważne rozmowy wzbogacisz różnymi materiałami: historyjkami obrazkowymi, kartami pracy, ilustracjami, propozycjami zabaw.

3. Otrzymasz QR kod, który odeśle Cię do gotowych materiałów.

4. Otrzymasz dopracowane i kompletne narzędzie.

5. Pokonasz strach przed rozmowami na trudne tematy.

6. Odpowiesz na założenia polityki oświatowej państwa.

Kup książkę
„Jak mówić o niepełnosprawności?”

49.90 zł

Słowo od Autorki:

Książka ta powstała z myślą o nauczycielach, którzy chcieliby prowadzić zajęcia dotyczące niepełnosprawności, ale zniechęca ich szukanie dodatkowych informacji, kart pracy, zdjęć, ilustracji, oraz o nauczycielach młodych stażem, dla których temat niepełnosprawności może być trudny.

Myśl o książce zrodziła się, gdy sama poszukiwałam sposobu na prowadzenie zajęć o niepełnosprawności. Na polskim rynku księgarskim jest wiele publikacji na ten temat, jednak zawsze brakowało mi w nich historyjek, zdjęć, ilustracji – musiałam sama poszukiwać tych materiałów.

Postanowiłam uzupełnić tę brakującą część. Chciałam, żeby ta książka była gotowym narzędziem do prowadzenia zajęć. Mam nadzieję, że to mi się udało.

Wspaniałych spotkań bez barier
życzy
Julia Borkowska

Julia Borkowska:

Julia Borkowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta.

Na co dzień pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Gliwicach, gdzie również prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

10 lat jest wolontariuszem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu – prowadzi warsztaty, uczestniczy w spotkaniach, turnusach rehabilitacyjnych oraz wycieczkach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Współpracuje z Centrum Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu, uczestnicząc w projekcie „Z inkluzją na Ty!”. Świadczy usługi opieki wytchnieniowej dla rodziców osoby dorosłej z autyzmem.

Współpracowała z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, m.in. poprowadziła warsztat metodyczny „One są wśród nas! Jak mówić o niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym” podczas III Śląskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego.

W 2019 roku zdobyła II miejsce w plebiscycie Dziennika Zachodniego w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku w Zabrzu.

KAPELUSZ Z KWIATAMI
Wydawnictwo Edukacyjne

Istnieje możliwość składania zamówień hurtowych

Infolinia 884 299 595

Regulamin lead magnet