Kurs O PRAWIE OŚWIATOWYM Z PASJĄ I ZAANGAZOWANIEM PREMIUM

Uncategorized

O kursie

Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną pod kątem znajomości przepisów prawa oświatowego, to kurs który Ci proponuję jest najlepszym do tego narzędziem.

CO ZNAJDZIESZ W KURSIE

“KURS O PRAWIE OŚWIATOWYM Z PASJĄ I ZAANGAŻOWANIEM”

1. ŹRÓDŁA PRAWA

  • ISAP-INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
Czym jest Internetowy System Aktów prawnych i jak się w nim poruszać?

2. KIEROWANIE SZKOŁĄ

W tym module omawiam :
– obowiązki dyrektora jako kierownika zakładu pracy,
– obowiązki dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
– inne funkcje kierownicze,
– kompetencje rady pedagogicznej ( to ważne często pytają o to w czasie spotkań z komisją),
– arkusz organizacyjny szkoły.

3. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W tym module omawiam:
– podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli/szkół/placówek,
– organ prowadzący szkołę- zadania, obowiązki,
– organ nadzoru pedagogicznego- zadania,
– formy nadzoru.

4. NAUCZYCIEL JAKO PRACOWNIK SZKOŁY

W tym module omawiam zapisy w prawie oświatowym dotyczące pracy nauczyciela.

-nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy,

-odpowiedzialność dyscyplinarna.

Przywileje pracownicze- 

-ochrona zdrowia

-finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. OCENA PRACY NAUCZYCIELA A OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO aktualizacja stan prawny wrzesień 2022 rok

W tym module omawiam:
– ocena pracy nauczyciela- obowiązki nauczyciela,
– ocena pracy nauczyciela- informacje szczegółowe,
– kryteria szczegółowe oceny pracy,
– ocena pracy nauczyciela- obowiązki dyrektora,

– ocena pracy nauczyciela- procedura dokonania oceny pracy,

– ocena pracy nauczyciela- procedura odwoławcza,

– ocena pracy dyrektora- kryteria, procedura odwoławcza,

– ocena dorobku zawodowego.

6. WEWNĄTRZSZKOLNE AKTY PRAWNE

W tym module omawiam wewnątrzszkolne akty prawne regulujące pracę przedszkola/szkoły/placówki

7. AWANS ZAWODOWY- JAK PRZEBIEGA W OKRESIE PRZEJSCIOWYM-

W tym module omawiam poszczególne stopnie awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2022 roku.

8. AWANS ZAWODOWY – ZADANIA MENTORA I OPIEKUNA STAŻU

W tym module omawiam zadania mentora / opiekuna stażu.

9. AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ PORUSZAĆ W SYSTEMIE AKTÓW PRAWNYCH

W tym module udostępniam Państwu pakiety dokumentów z opracowanymi obowiązującymi aktami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących ustaw związanych z prawem oświatowym.

W tym module otrzymujesz zestawienie zbiorcze z opisem wszystkich najważniejszych aktów prawnych do trzech ustaw – USTAWY KARTA NAUCZYCIELA, USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, USTAWY PRAWO OŚWIATOWE.

W tym module otrzymasz akty wykonawcze dotyczące kierowania placówką oświatową – zestawienie dla dyrektorów.

BONUSY

Dla osób pracujących z uczniem z orzeczeniem lub opinią przygotowałam dodatkowo zestawienie aktów prawnych regulujących indywidualne formy pracy z uczniem.

Dla osób pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowałam dodatkowo zestawienie wszystkich aktów prawnych regulujących pracę nauczycieli, nauczycieli specjalistów, pedagogów specjalnych i nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny.

Dla osób organizujących wycieczki szkolne –zestawienie najważniejszych informacji dotyczących aktów prawnych regulujących kwestie turystyki i bezpieczeństwa.

Dla osób pracujących w MOS, MOW – zestawienie aktów prawnych regulujących pracę nauczycieli.

Dla osób prowadzących rewalidację – najważniejsze informacje i zapisy z aktów prawnych dotyczące zajęć rewalidacyjnych – materiał w przygotowaniu.

Dla nauczycieli w awansie – wzory wniosków- awans zawodowy nauczyciela.

Grupa wsparcia dla nauczycieli realizujących kurs.

wczytaj więcej

What Will You Learn?

  • Nauczysz się, jak poruszać się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych ISAP
  • Przybliżysz sobie obowiązujące akty prawne. Ich znajomość jest ważnym elementem każdego awansu zawodowego nauczyciela.
  • Utrwalisz wiedzę z zakresu przepisów prawa oświatowego.
  • Przygotujesz się do spotkania z komisją egzaminacyjną lub kwalifikacyjną.

Program kursu

Tytułem wstępu

  • Film

1. Źródła prawa

ISAP- Internetowy system aktów prawnych

2.Kierowanie szkołą
W tym module omówimy : <br>- dyrektor jako kierownik zakładu pracy, <br>- dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej, <br>- inne funkcje kierownicze, <br>- kompetencje rady pedagogicznej ( to ważne często pytają o to w czasie spotkań z komisją )

Organizacja szkoły- arkusz organizacyjny.

3. Organizacja pracy szkoły
W tym module omówimy: <br>- podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli/szkół/placówek, <br>-organ prowadzący szkołę- zadania, obowiązki, <br>- organ nadzoru pedagogicznego- zadania, <br>- formy nadzoru.

4. Nauczyciel jako pracownik szkoły
W tym module omówimy zapisy w prawie oświatowym dotyczące pracy nauczyciela.

6. Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego
W tym module omówimy: <br>- akty prawne regulujące ocenę pracy, <br>- obowiązki dyrektora w tym zakresie, <br>- procedurę dokonywania oceny pracy, <br>- wygląd karty oceny pracy, <br>- zasady ustalania oceny dorobku zawodowego.

7. Wewnątrzszkolne akty prawne
W tym module omówimy wewnątrzszkolne akty prawne regulujące pracę przedszkola/szkoły/placówki

8. Awans zawodowy

9. Awans zawodowy- opiekun stażu, mentor.

10. Awans zawodowy jak się poruszać w systemie aktów prawnych
W tym module udostępniam Państwu kilka dokumentów z opracowanymi obowiązującymi aktami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących ustaw.

BONUSY

Grupa wsparcia

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet