Nauczyciel współorganizujący – wyzwania w edukacji zdalnej

Uncategorized

O kursie

Polecam kolejny webinar – Nauczyciel współorganizujący- wyzwania w edukacji zdalnej

Webinar odbył się na żywo 17 kwietnia 2020 roku.

Czas trwania spotkania- 1 godzina 10 minut

W spotkaniu tym :

Odnosząc się do zapisów rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyjaśniam i podpowiadam w jaki sposób należy realizować obowiązki nauczyciela wspomagającego w okresie edukacji zdalnej.

Co trzymasz kupując dostęp do webinaru?

Możliwość stałego dostępu do nagrania ze spotkania, zaświadczenie o udziale w spotkaniu, opracowanie w formie pdf do pobrania

Spotkanie prowadzi Aneta Szostak-Sulewska

wczytaj więcej

Program kursu

Nagranie z webinaru

  • Film

Materiały PDF

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet