Jak efektywnie pracować z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Uncategorized

O kursie

Kurs skierowany jest do osób pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Misją tego kursu jest usystematyzowanie Twojej wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności intelektualnej umiarkowanego lub znacznego stopnia.

W materiałach, które dla Ciebie opracowałam przygotowałam liczne wskazówki i informacje, które w znaczący sposób wpłyną na Twoje poczucie pewności dobrze realizowanego procesu dydaktycznego. W materiałach kursowych otrzymasz: filmy instruktażowe, pdf z opracowaniami oraz dokumenty do samodzielnego wykorzystania w formie edytowalnej.

  1. Prawne funkcjonowanie osób w systemie edukacji.
  2. Organizacja pracy własnej.
  3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i IPET.
  4. Alternatywne lub wspomagające systemy komunikowania się.
  5. Sytuacje sprzyjające rozwojowi dziecka

Dostęp do kursu jest bezterminowy, nie wykluczam, że będzie modyfikowany i uzupełniany o dobre praktyki, którymi warto się dzielić.

Jako bonusy do kursu dodane zostały materiały

  1. Webinar “Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – indywidualne formy pracy”.
  2. Webinar „Obowiązki w zakresie okresowej WOPFU, modyfikacja IPET”.
  3. Szkolenie „Zajęcia rewalidacyjne – warsztat pracy nauczyciela.”
  4. Webinar „Narzędzia diagnostyczne przydatne w pracy nauczyciela”
wczytaj więcej

Program kursu

Wstęp

  • Powitanie

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Bonus
Dostęp do bonusowych materiałów aktywny do końca października 2021

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet