Webinar „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów – jak się za to zabrać?”

Uncategorized

O kursie

Dziś w każdej klasie znajduje się dziecko, które wymaga wsparcia edukacyjnego, a co za tym idzie dostosowania wymagań edukacyjnych. Stwarza to konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzenia procesu nauczania w taki sposób by tym potrzebom sprostać.

Podczas webinaru poznasz:
– dostosowanie wymagań edukacyjnych – przepisy prawa oświatowego
– zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań,
– dobre praktyki w zakresie dostosowania wymagań,

Cel szkolenia: Zapoznać Cię z przepisami prawnymi z tym zakresie oraz sposobami przygotowania niezbędnej dokumentacji, by dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów i mieć pewność, że to co robisz, robisz dobrze.

Adresaci szkolenia: nauczyciele pracujący z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Czas trwania: 1h 32min
Prowadząca: Aneta Szostak-Sulewska

wczytaj więcej

Program kursu

Webinar

  • Materiał wideo
  • Materiał PDF

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet