Webinar „Jak wspierać rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Uncategorized

O kursie

Jak wspierać rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Nauczyciel w swojej pracy napotyka na różne trudności związane ze współpracą z rodzicami swoich uczniów.

I abyś mogła źródło tych trudności zrozumieć, zapraszam Cię na spotkanie ze światem rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami, nie tylko edukacyjnymi.

Podczas spotkania, dowiesz się o:

  • procesie adaptacji i fazach/etapach przystosowawczych rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością,
  • problemach rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością- czyli o wypaleniu się sił rodziców,
  • rodzeństwie dziecka z niepełnosprawnością i formach wsparcia,
  • roli wsparcia społecznego,
  • formach wsparcia rodziny i dziecka,
  • grupach wsparcia – czy warto je tworzyć i na co należy zwrócić uwagę,
  • Twoim miejscu w udzielaniu pomocy i wspieraniu rodziców.

Czas trwania: 1h 32min

Prowadząca: Aneta Szostak-Sulewska

wczytaj więcej

Program kursu

Materiały z webinaru

  • Pliki to pobrania
  • Nagranie wideo

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet