Webinar „Lekcja otwarta – jako jedna z form doskonalenia zawodowego nauczycieli”

Uncategorized

O kursie

Ten webinar jest dla Ciebie, jeśli:

  • Jesteś nauczycielką w trakcie trwania stażu, wiesz, że gdzieś coś dzwoniło z jakimiś lekcjami otwartymi, pytanie tylko gdzie.
  • Jesteś nauczycielką w trakcie trwania stażu, wiesz, że masz przeprowadzić lekcje otwarte, ale nie wiesz jak to zrobić.
  • Jesteś nauczycielką w trakcie trwania stażu i szukasz pomysłu na lekcję otwartą.

Co omówimy w trakcie trwania webinaru?

  • Jakie akty prawne regulują doskonalenie zawodowe nauczycieli?
  • Odpowiemy na pytanie – Czy doskonalenie zawodowe nauczyciela jest obowiązkowe?
  • Na jaki rodzaj wsparcia może liczyć nauczyciel w tym względzie?
  • Lekcja otwarta jako dobra praktyka w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem przez nauczycieli.
  • Kroki do przeprowadzenia wzorcowej lekcji otwartej dla nauczycieli.
  • Wypracujemy checklistę działań dotyczącą lekcji otwartej oraz bank pomysłów na lekcje otwarte dla różnych grup nauczycieli.

Stan prawny: 15.02.2023 r.

Dostęp do webinaru na rok od momentu zakupu.

wczytaj więcej

Program kursu

Nagranie webinaru

  • Webinar „Lekcja otwarta – jako jedna z form doskonalenia zawodowego nauczycieli”

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet