Webinar „Orientacja przestrzenna – pomysły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Uncategorized

O kursie

Orientacja przestrzenna – pomysły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach (w tym zakresie) edukacyjnych.

Rozwijanie orientacji przestrzennej ma na celu kształtowanie świadomości własnego ciała, ciała drugiej osoby czy postrzegania i poruszania się w przestrzeni. Nauczyciel obowiązany jest organizować dziecku sytuacje zadaniowe, ćwiczenia by zapewnić mu właściwy rozwój orientacji przestrzennej i zrozumienie stosunków przestrzennych zachodzącym w otaczającym dziecko świecie.

W spotkaniu które dla Ciebie szykuje, powiem o:

  •  czym jest ta orientacja przestrzenna i do czego jest nam potrzebna,
  • omówię grupę zabaw i ćwiczeń rozwijających orientację w schemacie własnego ciała,
  • omówię grupę zabaw i ćwiczeń ułatwiających zrozumienie schematu ciała drugiej osoby ( lustrzane odbicie),
  • omówię grupę zabaw i ćwiczeń orientacji w przestrzeni
  • dobre praktyki w zakresie poruszanego tematu

Czas trwania: 1h 5 min

Prowadząca: Aneta Szostak-Sulewska

wczytaj więcej

Program kursu

Materiały z webinaru

  • Nagranie wideo
  • Materiał PDF

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet