Dostosowanie wymagań edukacyjnych – II etap edukacyjny.

Original price was: 21,90 zł.Current price is: 19,00 zł.

Brak w magazynie

Najniższa cena ( 21 maja 2024 ): 19,00  SKU: 10-4-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1 Kategorie: , Tag:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 II etap edukacyjny.

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów

Autor: Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. 

Od wydawcy:

Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.

Publikacja powstała również z myślą o uczniach:

– posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;

– posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

– z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia;

– ujawniających trudności w nauce matematyki (dyskalkulia);

– ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową, ADHD;

– słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem;

– przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe);

– w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia).

Wydawnictwo:

Harmonia

Oprawa:

miękka, 131 str.

Powiązane z tematem książki:
Artykuł;

Może spodoba się również…

  • Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe

    14,90