Kurs O PRAWIE OŚWIATOWYM Z PASJĄ I ZAANGAZOWANIEM

199,00 

Poprzednia najniższa cena: 199,00 .

Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną pod kątem znajomości przepisów prawa oświatowego, to kurs który Ci proponuję jest najlepszym do tego narzędziem.

CO ZNAJDZIESZ W KURSIE

“KURS O PRAWIE OŚWIATOWYM Z PASJĄ I ZAANGAŻOWANIEM”

1. ŹRÓDŁA PRAWA

  • ISAP-INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
Czym jest Internetowy System Aktów prawnych i jak się w nim poruszać?

2. KIEROWANIE SZKOŁĄ

W tym module omawiam :
– obowiązki dyrektora jako kierownika zakładu pracy,
– obowiązki dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
– inne funkcje kierownicze,
– kompetencje rady pedagogicznej ( to ważne często pytają o to w czasie spotkań z komisją),
– arkusz organizacyjny szkoły.

3. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W tym module omawiam:
– podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli/szkół/placówek,
– organ prowadzący szkołę- zadania, obowiązki,
– organ nadzoru pedagogicznego- zadania,
– formy nadzoru.

4. NAUCZYCIEL JAKO PRACOWNIK SZKOŁY

W tym module omawiam zapisy w prawie oświatowym dotyczące pracy nauczyciela.

-nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy,

-odpowiedzialność dyscyplinarna.

Przywileje pracownicze- 

-ochrona zdrowia

-finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. OCENA PRACY NAUCZYCIELA A OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO aktualizacja stan prawny wrzesień 2022 rok

W tym module omawiam:
– ocena pracy nauczyciela- obowiązki nauczyciela,
– ocena pracy nauczyciela- informacje szczegółowe,
– kryteria szczegółowe oceny pracy,
– ocena pracy nauczyciela- obowiązki dyrektora,

– ocena pracy nauczyciela- procedura dokonania oceny pracy,

– ocena pracy nauczyciela- procedura odwoławcza,

– ocena pracy dyrektora- kryteria, procedura odwoławcza,

– ocena dorobku zawodowego.

6. WEWNĄTRZSZKOLNE AKTY PRAWNE

W tym module omawiam wewnątrzszkolne akty prawne regulujące pracę przedszkola/szkoły/placówki

7. AWANS ZAWODOWY- JAK PRZEBIEGA W OKRESIE PRZEJSCIOWYM-

W tym module omawiam poszczególne stopnie awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2022 roku.

8. AWANS ZAWODOWY – ZADANIA MENTORA I OPIEKUNA STAŻU

W tym module omawiam zadania mentora / opiekuna stażu.

9. AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ PORUSZAĆ W SYSTEMIE AKTÓW PRAWNYCH

W tym module udostępniam Państwu pakiety dokumentów z opracowanymi obowiązującymi aktami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących ustaw związanych z prawem oświatowym.

W tym module otrzymujesz zestawienie zbiorcze z opisem wszystkich najważniejszych aktów prawnych do trzech ustaw – USTAWY KARTA NAUCZYCIELA, USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, USTAWY PRAWO OŚWIATOWE.

W tym module otrzymasz akty wykonawcze dotyczące kierowania placówką oświatową – zestawienie dla dyrektorów.

BONUSY

Dla osób pracujących z uczniem z orzeczeniem lub opinią przygotowałam dodatkowo zestawienie aktów prawnych regulujących indywidualne formy pracy z uczniem.

Dla osób pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowałam dodatkowo zestawienie wszystkich aktów prawnych regulujących pracę nauczycieli, nauczycieli specjalistów, pedagogów specjalnych i nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny.

Dla osób organizujących wycieczki szkolne –zestawienie najważniejszych informacji dotyczących aktów prawnych regulujących kwestie turystyki i bezpieczeństwa.

Dla osób pracujących w MOS, MOW – zestawienie aktów prawnych regulujących pracę nauczycieli.

Dla osób prowadzących rewalidację – najważniejsze informacje i zapisy z aktów prawnych dotyczące zajęć rewalidacyjnych – materiał w przygotowaniu.

Dla nauczycieli w awansie – wzory wniosków- awans zawodowy nauczyciela.

Grupa wsparcia dla nauczycieli realizujących kurs.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.