Opis i analiza wymagań- nowe zasady awansu

99,70 

Opis i analiza wymagań. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów obowiązujących od września 2022 roku. ( NOWE ZASADY)

Od dnia 1 września 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe procedury dot. ubiegania się nauczycieli o stopnie awansu zawodowego.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o dyplomowanie w przepracowaniu ma za zadanie dołączyć do wniosku opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 7.1. wraz ze wskazaniem w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem; dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4.

Najniższa cena ( 20 maja 2024 ): 89,70  Kategoria:

Opis i analiza wymagań. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów obowiązujących od września 2022 roku.( NOWE ZASADY)

Od dnia 1 września 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe procedury dot. ubiegania się nauczycieli o stopnie awansu zawodowego.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o dyplomowanie w przepracowaniu ma za zadanie dołączyć do wniosku opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 7.1. wraz ze wskazaniem w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem; dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4.

Dla niektórych nauczycieli jest to trudny moment. Twierdzą, że nie potrafią pisać kwieciście i obszernie. No to świetnie!

Dokumenty zawiązane z awansem zawodowym nauczyciela należy redagować konkretnie i jasno.

Te  formy wypowiedzi ( sprawozdanie, opis i analiza) są redagowane w sytuacjach zawodowych oraz do kontaktu z przełożonym i nadzorem pedagogicznym, dlatego powinny posiadać niektóre cechy języka urzędowego, który obowiązuje w takich kontaktach:

– dostosowanie warstwy językowej do celu wypowiedzi,

– komunikatywność, jasność, unikanie zbyt długich konstrukcji składniowych,

– stosowanie terminologii specjalistycznej,

– unikanie słownictwa emocjonalnego i metaforycznego,

– brak odniesień osobistych.

W materiale który dla Was przygotowaliśmy znajdziecie taki właśnie dokument jako wzorcowy, przykładowy.

Ebook zawiera obszerne wyjaśnienia dla poszczegolnych wymaań z przykładami opisów i analiz oraz wzorcowy, przykładowy opis i analizę na 4 strony A4.

Nasze opracowanie posłużyć ma jako wzór do opracowania właśnego opisu i analizy zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Autor: Maria Kowalewska

Ebook w formacie pdf

Ilość stron: 19

Wydawca; Kapelusz z Kwiatami- Wydawnictwo Edukacyjne

Zakupiony ebook w formie pdf możesz pobierać przez 365 dni od daty zakupu.

Ilość pobrań- 10.